Dotacje i dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dotacje

Dofinansowanie z Unii EuropejskiejDotacje i dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Temat dofinansowań i dotacji unijnych jest obecnie bardzo popularny. Wiele placówek, firm i instytucji korzysta z takiej pomocy. O granty starają się również przedsiębiorcy, badacze czy osoby, zakładające własną działalność gospodarczą. Fundusze unijne można pozyskać, starając się o nie w ramach jednego z kilku programów.

Innowacyjna Gospodarka

Jednym z nich jest program Innowacyjna Gospodarka. Jego strategicznym celem jest rozwój gospodarki w oparciu właśnie o nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa. Program ten jest adresowany do wszystkich, którzy mają oryginalny pomysł na firmę, pozwalającą na stworzenie czegoś interesującego i niebanalnego.

Kapitał Ludzki

Kolejnym programem jest Kapitał Ludzki. Stawia on na poprawienie warunków bytowych obywateli oraz stwarzanie nowych miejsc pracy. Ma się to przyczynić do zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem tego programu staje się upowszechnianie edukacji w każdym wieku. Dlatego właśnie o dofinansowanie w tym zakresie mogą starać się szkoły językowe czy instytucje, zajmujące się organizowaniem różnego typu szkoleń.

Infrastruktura i Środowisko

Następnym programem, w ramach którego możemy się starać o dofinansowanie jest program Infrastruktura i Środowisko. Postawił on sobie za cen modernizację sektora ochrony środowiska, ale również kultury, turystyki oraz edukacji. Kładzie nacisk na zwiększenie inwestycyjnej atrakcyjności naszego kraju. Polska ma stać się państwem nowoczesnym, prężnie rozwijającym się, ale z zachowaniem własnej kultury i tradycji. W ramach tego programu można uzyskać dotację na budowę drogi, oczyszczalni ścieków czy otwarcie placówki, która będzie zajmowała się krzewieniem naszej narodowej kultury.

Rozwój Polski Wschodniej

Bardzo ciekawy jest także program Rozwój Polski Wschodniej. Jego zadaniem jest promowanie wschodniej części naszego kraju na wielu polach. Poza tym, program ma za zadanie poprawę warunków bytowych mieszkańców, zarówno w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy jak i budowanie nowych mieszkań czy dróg. Celem strategicznym tego programu jest uczynienie z Polski Wschodniej regionu modnego, nowoczesnego i przyciągającego turystów jak magnes.

Programy Regionalne

Bardzo ważne lokalnie są Programy Regionalne, skupione w wielu regionach w naszym kraju. Swój program ma praktycznie każde województwo i w jego ramach dąży do rozwoju na wielu polach.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Na uwagę zasługują również Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ich celem jest polepszenie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz poprawa współpracy z naszymi sąsiadami, którzy również są członkami UE.

Bardzo istotne jest, aby starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej właśnie w ramach programu, którego dotyczy nas pomysł. Zgodność idei z danym programem jest sprawdzana podczas oceny wniosku o grant. Warto śledzić również aktualne projekty, które są realizowane w każdym w opisanych wyżej projektów, aby nie zaproponować czegoś, co już istnieje lub niedługo będzie wdrożone. Komisja szuka innowacji, czegoś nowego i oryginalnego.

Szansę na pozytywne rozpatrzenie mają więc tylko te projekty, które są pomysłami świeżymi i kreatywnymi.