Jak Polska wykorzystuje fundusze unijne?

Fundusze unijnePolska jest jednym z państw wspólnoty, które najlepiej wykorzystuje fundusze unijne, przeznaczone na rozwój obszarów naszego kraju oraz na wspomaganie inicjatyw obywateli. W naszych kraju dotacje z Unii Europejskiej przeznaczane są na finansowanie działań w wielu dziedzinach, między innymi w gospodarce, edukacji, kulturze, nauce, turystyce czy transporcie.

Gospodarka może się rozwijać się dofinansowywaniu nowych inicjatyw oraz modernizacji w zakładach produkcyjnych i firmach. Właściciele starają się o fundusze na remonty w formach, wprowadzanie nowych produktów, zakup maszyn czy sprzętów.

Wielu prywatnych przedsiębiorców chętnie korzysta z dotacji na otwarcie własnego biznesu. Unia wspiera pomysły oryginalne, kreatywne oraz przyszłościowe.

Z kolei edukacja może liczyć na pomoc zarówno w kwestii funduszy na remonty raz rozbudowę instytucji jak również wspierania nauki w polskim społeczeństwie. Ze środków z UE korzystają zarówno przedszkola, szkoły jak i uczelnie wyższe. Jest to także ciekawa propozycja dla szkół tańca, szkół językowych czy instytucji, zajmujących się prowadzeniem różnorodnych szkoleń i kursów.

Szkoły językowe mogą np. pozyskać dodatkowe środki na ciekawe zajęcia, promujące tańce europejskie. Bardzo dobrym sposobem jest zaproponowanie klientom wycieczek do krajów, z jakich pochodzi dany taniec i nauka w samej ich ojczyźnie. Na takie działania również można otrzymać granty z UE. Szkoły językowe także mogą zaoferować swoich uczniom wyjazdy zagraniczne, połączone z nauką języka. Dla Unii Europejskiej jest to również okazja na otwarcie się na ambitnych obywateli, którzy chcą poprawiać swoją znajomość języków obcych.

Ośrodki, proponujące kursy i szkolenia dzięki dotacjom z Unii mogą wzbogacić swoją ofertę o nowe, ciekawe pozycje. Warto dodać do listy kursów szkolenie z zakresu wykorzystywania środków unijnych, szkolenie dla opiekunek osób starszych czy dla asystentów osób niepełnosprawnych. Tacy specjaliści mogą szukać pracy również poza granicami naszego kraju i są bardzo często poszukiwani.

Kolejny sektor, który chętnie wspiera Unia Europejska to kultura. Dotacje z UE można pozyskać na rozwój instytucji, zajmujących się kulturą oraz na organizowanie imprez i przedsięwzięć z nią zwianych. Z tego typu pomocy chętnie korzystają muzea, kina, teatry, galerie sztuki, ale również domy kultury. Wiele miast stara się także o dotacje unijne na zorganizowanie koncertu czy przedstawienia teatralnego.

Dotacje unijne są wykorzystywane również w nauce. Ośrodki badawcze chętnie korzystać z grantów, pozwalających na finansowania kosztownych badań i eksperymentów. Sektor turystyki może z pieniędzy unijnych opłacić kampanię promocyjną, ale również otworzyć nowe hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, zbudować obiekty sportowe i rekreacyjne.

Z kolei sektor transportu dzięki funduszom z UE może unowocześnić drogi, wybudować nowe, zainwestować w wygodne pojazdy do masowego transportu jak również odnowić dworce czy przystanki. W naszym kraju przeprowadzono już wiele inwestycji z wykorzystaniem środków innych, a kolejne z nich są w toku.

Na kolejne lata zaplanowano nowe przedsięwzięcia, mające na celu poprawę warunków bytowych w naszym kraju, rozwój gospodarki oraz promowanie Polski na arenie międzynarodowej.