Korzyści z przystąpienia Polski do UE

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego czasu stale analizuje się bilans zysków i strat takiego posunięcia. Nie da się ukryć, ze wpada on pozytywnie. Nasz kraj wiele zyskał, odkąd staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty. Należy wspomnieć, że Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne.

Widoczna jest tutaj zaradność Polaków i wiedza na temat tego, jak, gdzie i kiedy najlepiej wykorzystywać unijne granty. Otrzymane pieniądze pozwoliły na wyremontowanie dróg, wyposażenie sal komputerowych w wielu szkołach, dofinansowanie działalności firm i prywatnych przedsiębiorstw. Wiele osób mogło spełnić marzenia o własnej działalności gospodarczej. Przystąpienie Polski do UE przyczyniło się także do otwarcia granic na mocy układu z Schengen. Ułatwiło to podróżowanie oraz wyjazdy do pracy.

Wiele osób znalazło zatrudnienie za granicą, co sprawiło, że znacznie zmniejszyło się w naszym kraju bezrobocie. Co ciekawe, Polacy znaleźli również zatrudnienie w wielu unijnych instytucjach. Zostali obsadzeni na takich stanowiskach, jak: Sędzia Trybunału Sprawiedliwości, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Sędzia Sądu ds. Służby Cywilnej, Dyrektor generalny w Radzie Unii Europejskiej, Audytor w Trybunale Obrachunkowym czy Wicedyrektor generalny w dyrekcji ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej. wielu Polaków ubiegało się także o mandat europosła i niektórym udało się zostać deputowanym w Brukseli.

Posłowie nie zapominają jednak, skąd pochodzą i bardzo często organizują wycieczki dla rodaków do Brukseli. Zapraszają tam wszystkie grupy wiekowe, zarówno studentów jak i seniorów, aby przybliżyć wszystkim zasady działania takiej instytucji. Unia Europejska jest więc szansą dla przeciętnego obywatela. Każdy może wybrać się do jednego z krajów UE, zdobyć lepszą pracę czy wystąpić z wnioskiem o granty.