Polityka regionalna UE

Polityka regionalna Unii Europejskiej obrała sobie za główny cel zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w UE. Cel ten chce osiągnąć poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom państw członkowskich. Unia Europejska dąży do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i życia w regionach Unii Europejskiej. Jest jednym z najbardziej istotnych elementów struktury UE, dlatego część wydatków budżetowych przekazywana jest na wsparcie mniej rozwiniętych regionów lub państwa członkowskiego.

Unia Europejska chce wyrównać różnice w poziomie życia, rozwoju gospodarczego i inne różnice jakie dzielą państwa najbardziej rozwinięte ( bogate ) od państw najmniej rozwiniętych ( biedne ). Polityka regionalna zakłada:

- wsparcie rozwoju gospodarczego regionów zacofanych ekonomicznie

- restrukturyzację regionów i obszarów przygranicznych

- zwalczanie bezrobocia

- stymulowanie rozwoju wsi

- polityka regionalna zakłada również pomoc regionom w wykorzystaniu ich potencjału oraz poprawienie konkurencyjności.