Problem ekologii w europejskiej polityce transportowej

Ekologia a transportGeneza i podstawy prawne wspólnego rynku transportowego UE

Wspólny rynek transportowy został utworzony od 1 stycznia 1993 roku wraz z wejściem w życie jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Podstawą prawną prowadzenia europejskiej polityki transportowej przez Unię Europejskiej jest podstawa traktatowa. Po Traktacie Nicejskim stał się nim Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Zawarty w nim przepis o europejskiej polityce transportowej to art. 3, ust. 1, pkt. F oraz w artykułach od 70 do 80 i w artykułach od 154 do 156.

Cele polityki proekologicznej prowadzonej przez UE

Celami proekologicznymi są:

 1. Zapobieganie zagęszczenia dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne
 2. Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki wprowadzeniu w życie idei stworzenia jednego europejskiego nieba

Zagęszczenie dróg

Europa od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku narastają w Europie z zagęszczeniem ruchu drogowego. Niektóre obszary są przeciążone do tego stopnia, że:
1. Europa traci konkurencyjność.
2. Powstają tam niekorzystne dla środowiska naturalnego zjawiska. Zaliczamy do nich np.:

 • Skażenie terenu wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 • Nadmierny hałas;
 • Powstanie gęstej sieci barier dla wędrownych zwierząt lądowych.

Zagęszczenie dróg dotyczy:
1. obszarów miejskich
2. sieci transeuropejskich, w tym:

 • 10% sieci dróg, tzn. 7.500 km
 • 20% sieci kolejowych, tzn. 16.000 km
 • 30% obciążenia większych lotnisk ma opóźnienia rzędu 15 minut

Występuje brak równowagi między formami transportu, np.

- transport towarów odbywa się

 • w 44% drogą lądową
 • w 41% drogą morską
 • w 8% koleją (tylko)
 • w 4 % drogą śródziemnowodną (tylko 4%, a jest to najbardziej ekologiczna forma transportu)

- transport pasażerów odbywa się:

 • w 79% drogami lądowymi
 • w 6% koleją
 • w 5% drogami powietrznymi

Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg

 1. Ograniczenie obecnych tendencji rozwoju transportu
 2. Rozwijanie transportu kolejowego, morskiego i żeglugi śródlądowej

Dodatkowo w celu przeciwdziałania skutkom złego wpływu transportu drogowego na środowisko podjęto się następujących działań:

 1. wprowadzenia biopaliw
 2. drastycznego ograniczania emisji spalin samochodowych