Kraje należące do Unii Europejskiej

1 Włochy
2 Wielka Brytania
3 Węgry
4 Szwecja
5 Słowenia
6 Słowacja
7 Rumunia
8 Portugalia
9 Polska
10 Niemcy
11 Malta
12 Łotwa
13 Luksemburg
14 Litwa
15 Irlandia
16 Holandia
17 Hiszpania
18 Grecja
19 Francja
20 Finlandia
21 Estonia
22 Dania
23 Czechy
24 Cypr
25 Chorwacja
26 Bułgaria
27 Belgia
28 Austria