Brexit a emigracja Polaków - co się zmieni?

BrexitDecyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej była dla wielu zaskoczeniem. Z punktu widzenia Polaków, którzy dotychczas bardzo chętnie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała dalsza emigracja.

Więcej…

 

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do podatku od sprzedaży detalicznej

Zastrzeżenia do podatku od sprzedaży detalicznejNowy podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. danina od hipermarktetów, miał przynieść państwu ok. 1,5 miliarda dochodów rocznie. Komisja Europejska zgłasza jednak zastrzeżenia do formy tego podatku. Zdaniem Komisji może on stanowić niedozwoloną pomoc państwa, zakłócającą swobodną konkurencję.

Więcej…

 

Obszary działania polityki ochrony środowiska UE

UE - ochrona środowiskaPolityka ochrony środowiska to jedna z najważniejszych polityk współczesnej Unii Europejskiej.

Z całej puli obszarów z niej wydzielonych, współcześnie najistotniejsze to zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, walka ze zmianami klimatycznymi oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Każdy z tych obszarów regulowany jest przez szereg dyrektyw unijnych, ale również każde państwo posiada własne regulacje, które mogą być bardziej restrykcyjne niż prawo Unii Europejskiej.

Więcej…