Rezolucja w sprawie etyki sędziowskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Rezolucja w sprawie etyki sędziowskiejRezolucja w sprawie etyki sędziowskiej została przyjęta przez Zgromadzenie plenarne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 23 czerwca 2008 roku. Najważniejsze tezy zostały sformułowane w następujących punktach:

Więcej…

 

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ to podstawowy dokument, który wyrobić powinna każda ta osoba, która udaje się w podróż do krajów Unii Europejskiej.

Nie ma tu znaczenia czy odbywamy podróż służbową czy planujemy długo wyczekiwany urlop, w obu przypadkach może się albowiem okazać, że posiadanie karty EKUZ odciąży nasz portfel przed nieprzewidzianym wydatkiem.

Więcej…

   

Polska we wspólnocie

Polska we wspólnocieGrupa Wyszehradzka - nieformalnie zrzeszenie Czech, Polski, Słowacji i Węgier, dążących do integracji europejskiej (1991 r)

Rada Państw Morza Bałtyckiego - forum współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego (1992 r)

Więcej…

 

Energia odnawialna i energia geotermalna

Energia odnawialna i geotermalna

Energia odnawialna

Przygoda Polski z biomasą zaczęła się w 2005 roku, a impulsem był nałożony przez Unię Europejską obowiązek produkcji i coroczne powiększanie ilości energii powstałej w oparciu o źródła odnawialne.

Więcej…