Obszary działania polityki ochrony środowiska UE

UE - ochrona środowiskaPolityka ochrony środowiska to jedna z najważniejszych polityk współczesnej Unii Europejskiej.

Z całej puli obszarów z niej wydzielonych, współcześnie najistotniejsze to zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, walka ze zmianami klimatycznymi oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Każdy z tych obszarów regulowany jest przez szereg dyrektyw unijnych, ale również każde państwo posiada własne regulacje, które mogą być bardziej restrykcyjne niż prawo Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Wykorzystanie funduszy europejskich na kształcenie zawodowe: możliwości i alternatywy

Fundusze europejskieJak pokazują badania i raporty, które dotyczą stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce, od 2005 roku systematycznie wzrasta zainteresowanie szkołami, które kształcą w zawodach (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum). Skąd u młodych ludzi wzięła się ta zmiana upodobań? Najprawdopodobniej, ma ona związek z rosnącym popytem na pracowników, którzy posiadają kwalifikacje w konkretnym zawodzie, co jest wyraźną tendencją zarówno w kraju, jak i na rynku pracy w Unii Europejskiej.

Więcej…

   

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ to podstawowy dokument, który wyrobić powinna każda ta osoba, która udaje się w podróż do krajów Unii Europejskiej.

Nie ma tu znaczenia czy odbywamy podróż służbową czy planujemy długo wyczekiwany urlop, w obu przypadkach może się albowiem okazać, że posiadanie karty EKUZ odciąży nasz portfel przed nieprzewidzianym wydatkiem.

Więcej…

 

Polska we wspólnocie

Polska we wspólnocieGrupa Wyszehradzka - nieformalnie zrzeszenie Czech, Polski, Słowacji i Węgier, dążących do integracji europejskiej (1991 r)

Rada Państw Morza Bałtyckiego - forum współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego (1992 r)

Więcej…