Powstanie Unii Europejskiej

Powstanie Unii EuropejskiejPowstanie Unii Europejskiej miało miejsce w dniu 01 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht i było efektem wieloletniej współpracy wybranych państw kontynentu.

Więcej…

 

Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa członkowskie należące do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest związkiem państw należących do niej o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Więcej…

   

Strefa Euro

Kraje europejskie o walucie EuroStrefę Euro tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły tą wspólną walutę. Została ona wprowadzona w 1999 roku, ale w obiegu znalazła się dopiero trzy lata później. Wtedy w formie gotówkowej stała się środkiem płatniczym w 18 krajach Unii.

Więcej…

 

Strefa Schengen

Mapa mała SchengenStrefą Schengen w Unii Europejskiej jest obszar, w którym nie obowiązuje kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na obszarze obowiązywania strefy Schengen nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Nie istnieją przejścia graniczne, a przepływ osób i towarów jest bardzo swobodny.

Więcej…