Brexit a emigracja Polaków - co się zmieni?

BrexitDecyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej była dla wielu zaskoczeniem. Z punktu widzenia Polaków, którzy dotychczas bardzo chętnie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała dalsza emigracja.

Więcej…

 

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do podatku od sprzedaży detalicznej

Zastrzeżenia do podatku od sprzedaży detalicznejNowy podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. danina od hipermarktetów, miał przynieść państwu ok. 1,5 miliarda dochodów rocznie. Komisja Europejska zgłasza jednak zastrzeżenia do formy tego podatku. Zdaniem Komisji może on stanowić niedozwoloną pomoc państwa, zakłócającą swobodną konkurencję.

Więcej…

 

Wykorzystanie funduszy europejskich na kształcenie zawodowe: możliwości i alternatywy

Fundusze europejskieJak pokazują badania i raporty, które dotyczą stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce, od 2005 roku systematycznie wzrasta zainteresowanie szkołami, które kształcą w zawodach (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum). Skąd u młodych ludzi wzięła się ta zmiana upodobań?

Najprawdopodobniej, ma ona związek z rosnącym popytem na pracowników, którzy posiadają kwalifikacje w konkretnym zawodzie, co jest wyraźną tendencją zarówno w kraju, jak i na rynku pracy w Unii Europejskiej.


Więcej…