Obszary działania polityki ochrony środowiska UE

UE - ochrona środowiskaPolityka ochrony środowiska to jedna z najważniejszych polityk współczesnej Unii Europejskiej. Z całej puli obszarów z niej wydzielonych, współcześnie najistotniejsze to zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, walka ze zmianami klimatycznymi oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Więcej…

 

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa członkowskie należące do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest związkiem państw należących do niej o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Więcej…

 

Strefa Schengen

Mapa mała SchengenStrefą Schengen w Unii Europejskiej jest obszar, w którym nie obowiązuje kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na obszarze obowiązywania strefy Schengen nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Nie istnieją przejścia graniczne, a przepływ osób i towarów jest bardzo swobodny.

Więcej…