Państwo - co to jest? Teorie genezy państwa

Co to jest państwo? Koncepcja wspólnotyPaństwo to najwyższa forma organizacji społeczeństwa. Obejmuje władzą określone terytorium i jego stałych mieszkańców, a w określonym stopniu innych ludzi w nim przebywających. Stanowi prawa i poprzez swoją aparaturę dąży do ich egzekwowania. Charakterystyczne dla danego kraju są jego niepodległość i własny rząd.

Więcej…

 

Powstanie Unii Europejskiej

Powstanie Unii EuropejskiejPowstanie Unii Europejskiej miało miejsce w dniu 01 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht i było efektem wieloletniej współpracy wybranych państw kontynentu.

Więcej…

   

Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa członkowskie należące do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest związkiem państw należących do niej o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Więcej…

 

Strefa Euro

Kraje europejskie o walucie EuroStrefę Euro tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły tą wspólną walutę. Została ona wprowadzona w 1999 roku, ale w obiegu znalazła się dopiero trzy lata później. Wtedy w formie gotówkowej stała się środkiem płatniczym w 18 krajach Unii.

Więcej…

   

Więcej artykułów…