Baza wiedzy

Polska a NATO

Baza wiedzy

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Prawo morskie

Baza wiedzy

Prawo morskiePrawo morza jest działem praw międzynarodowo publicznych, które określa stan prawny dróg morskich i okrętów. Prawa morskie opierają się w pierwszej kolejności na zwyczaju międzynarodowym oraz umowach międzynarodowych, pośród których najczęściej stosowana jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Na terenie Polski również istotnym odniesieniem jest Ustawa o terenach mórz Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Więcej…

   

Trzeci sektor - krótka charakterystyka

Baza wiedzy

Trzeci sektorCzym jest "trzeci sektor"? To wszystkie organizacje, które nie podlegają zwierzchnictwu organów państwowych. Najłatwiej wytłumaczyć to odnosząc się do tego czym są sektor pierwszy oraz drugi. Sektor I, nazywany także sektorem publicznym skupia w sobie instytucje i organy władzy oraz administracji. Sektor II natomiast to szeroko rozumiany rynek i biznes, gdzie główna rolę gra przedsiębiorczość.

Więcej…