Baza wiedzy

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Typy państw, ustroje

Typy państwTypy i ustroje państw. Typ danego państwa determinuje klasa społeczna w której imieniu i interesie sprawowana jest władza państwowa. Przez typ państw rozumiano całokształt cech państwa wyrażający jego klasowy charakter.

Wyróżnia się 4 typy państw - państwo niewolnicze, państwo feudalne, państwo kapitalistyczne oraz państwo socjalistyczne.

Więcej…

   

Demokracja - co to jest, demokracja ateńska, rzymska, szlachecka, współczesna

DEMOKRACJA

Demokracja definicja - (gr. demos - lud, kratos - władza), czyli ludowładztwo lub w tłumaczeniu dosłownym rządy ludu, to ustrój powstały w starożytnej Grecji, a dokładnie w Atenach, który przewiduje, iż władzę zwierzchnią w państwie sprawuje ogół obywateli, posiadających prawa polityczne.

Przyjmuje się, że termin ten został po raz pierwszy zastosowany również przez greka - historyka Herodota (V w. p.n.e.).

Więcej…