Baza wiedzy

Ojcowie założyciele Unii Europejskiej - od nich się zaczęło

W XX wieku kolejni wizjonerscy przywódcy inspirowali tworzenie Unii Europejskiej, w której żyjemy dzisiaj. Byli zróżnicowaną grupą ludzi, którzy mieli te same ideały: zjednoczoną, zamożną, pokojową Europę. Poniżej przedstawiamy opis kilka głównych postaci, które przyczyniły się do powstania UE.

Więcej…

   

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Prawo morskie

Prawo morskiePrawo morza jest działem praw międzynarodowo publicznych, które określa stan prawny dróg morskich i okrętów. Prawa morskie opierają się w pierwszej kolejności na zwyczaju międzynarodowym oraz umowach międzynarodowych, pośród których najczęściej stosowana jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Na terenie Polski również istotnym odniesieniem jest Ustawa o terenach mórz Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Więcej…